Business en ICT: Best of both worlds
IT4EAM is uw IT partner voor Enterprise Asset Management (EAM) vraagstukken die vragen om een multi-disicplinaire aanpak in een snelle, praktische projectorganisatie. We zijn niet gebonden aan softwareleverancier(s) en kijken altijd met een open maar gezond kritische blik naar technische beloftes en toepassingen.

13792187_m

Hoe mooi een ICT oplossing ook is, de meerwaarde valt of staat met de toepasbaarheid binnen uw specifieke bedrijfsproces. Hoewel we standaardoplossingen altijd prefereren boven maatwerkoplossingen, waken we ervoor oplossingen enkel vanuit IT perspectief te implementeren: de eindgebruiker binnen het bedrijfsproces staat altijd centraal. Wat voor de ene organisatie heel goed werkt, werkt voor uw organisatie misschien helemaal niet.

Dankzij onze achtergrond en ervaring zijn wij erkend bruggenbouwers tussen IT en EAM processen. We zijn de IT ‘nerd’ die is doorgestroomd richting de business of de maintenance engineer / business analist die is doorgestroomd richting IT. Vanuit onze ervaring  voorzien we de mogelijke issues en handelen daar proactief naar. We gaan door waar anderen ophouden en dat maakt ons belangrijke spelers in de keten.

16521159_m

IT4EAM kan u helpen asset management vraagstukken te analyseren, oplossingscenario’s te bedenken en deze uit te voeren. Geen ellenlange trajecten maar korte trajecten met heldere resultaatafspraken.